HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH NGÂN HÀNG TÂY NINH QUÝ I NĂM 2022

     Sáng ngày 15/4/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động ngành Ngân hàng Tây Ninh Quý I năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh; Giám đốc các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô Quỹ CEP trên địa bàn tỉnh và Báo, Đài.

Toàn cảnh Hội nghị

     Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, trong Quý I năm 2022 hoạt động Ngân hàng Tây Ninh tuy vẫn còn bị ảnh hưởng dịch Covid – 19, nhưng với chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid – 19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân đã hồi phục và phát triển tốt đã tác động tích cực đến hoạt động của ngành Ngân hàng.

     Hệ thống Ngân hàng trên địa bàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành; các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu có mức tăng trưởng khá cao so với đầu năm và cùng kỳ; các dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển mạnh, nhất là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, chỉ đạo của NHNN Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch covid – 19; luôn đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động.

     Đến cuối Quý I năm 2022: Vốn huy động đạt 56.837 tỷ đồng, tăng 6,2% so đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 1,2%); tổng dư nợ cho vay đạt 80.294 tỷ đồng, tăng 5,7% so đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 3,2%). Nợ xấu chiếm 0,7% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với tỷ lệ 0,68% của đầu năm.

      Qua ý kiến phát biểu của các đơn vị ngân hàng trên địa bàn, kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả tích cực trong hoạt động của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong Quý I năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

     Về phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022, đ/c đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2022; Quyết định số 01/QĐ-NHNN ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022, trong đó cần lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

  1. Thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn của các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ và của địa phương để góp phần phục hồi kinh tế địa phương; kiểm soát nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid – 19 và chính sách tín dụng phục hồi phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11.
  2. Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh mới; thực hiện phân loại nợ và trích lập đầy đủ dự phòng theo quy định; tăng cường xử lý nợ xấu, áp dụng triệt để các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ xấu, nhất là các đơn vị có tỷ lệ nợ xấu cao, nợ xấu tăng mạnh so đầu năm.
  3. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, nhất là đối với các dịch vụ công. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật trong công tác thanh toán, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng đúng quy định. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức người dân, doanh nghiệp về tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như trước những rủi ro, các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán.
  4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh và minh bạch. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ trụ sở, kho quỹ; quan tâm công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị an toàn, công tác bảo trì và tiếp quỹ các ATM.
  5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của đơn vị, cũng như các cơ chế, chính sách của trụ sở chính để người dân, doanh nghiệp nắm và tiến cận. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Quốc hội và Quy chế phối hợp với các Sở Ngành đã được ký kết, nhất là Quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an Tây Ninh./.

                                         Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

WordPress Lightbox