Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh

* Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH):

       NHCSXH được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

        Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán.  

        NHCSXH thực hiện huy động vốn và cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh – dân chủ – công bằng – văn minh.

        Địa chỉ Trụ sở chính: 1303 Đường 781, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

1 PGD huyện Gò Dầu 09 Đường Lê Hồng Phong, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (0276).3510933
2 PGD huyện Trảng Bàng Ấp Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (0276).3883417
3 PGD huyện Tân Châu 360 Đường Lê Duẩn, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (0276).3730353
4 PGD huyện Châu Thành Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (0276).3780332
5 PGD huyện Tân Biên 17 Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (0276).3744918
6 PGD huyện Bến Cầu 02 Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (0276).3761127
7 PGD huyện Hòa Thành 119 Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh (0276).3830927
8 PGD huyện Dương Minh Châu 02 Đường Dương Minh Châu, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (0276).3720134

 

WordPress Lightbox