Phân biệt tiền thật và tiền giả

GIỚI THIỆU

             Tiền giả là một vấn nạn mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của bọn tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Bên cạnh đó, thủ đoạn buôn bán, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm cũng ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, tiền giả dù làm tinh vi đến đâu cũng chỉ gần giống tiền thật về hình thức, không có các yếu tố bảo an hoặc có làm giả một số yêu tố nhưng không tinh xảo và có thể nhận biết được. Mặc dù vậy, nếu người tiêu dùng không nắm được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì vẫn có thể là nạn nhân tiềm tàng của tội phạm về tiền giả.

             Với mong muốn góp phần giảm thiểu rủi ro về tiền giả và tổn thất của các tổ chức và cá nhân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Khi quỹ) phát hành tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”, nhằm giới thiệu các đặc điểm bảo an của đồng tiền polymer và hướng dẫn người sử dụng tiền cách kiểm tra, nhận biết tiền thật/ tiền giả.

             Tài liệu này cũng cảnh báo về thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm và quy định của pháp luật trong phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

zfm1373634822

 MỤC LỤC

  1. Tiền polymer Việt Nam

         2. Cách kiểm tra, nhận biết

 

         3. Một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm

 

         4. Quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

 

WordPress Lightbox