Thông tin liên hệ: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH
Địa chỉ: 134 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3822272 - Fax : 0276.3827949
Email: tayninh_tni@sbv.gov.vn
WordPress Lightbox