Nội dung hoạt động của tổ chức tài chính vi mô:

Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm.

Tên gọi tắt: Tổ chức tài chính vi mô CEP

Địa chỉ: 864 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, Phường 4, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822 816

WordPress Lightbox